Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.01.2021 21:58 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.12.2020 18:12 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.11.2020 16:31 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.11.2020 16:27 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
24.11.2020 17:35 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne