Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.12.2020 10:59 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.12.2020 14:07 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.12.2020 09:40 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.12.2020 16:25 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.12.2020 11:17 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
24.11.2020 14:40 Jacek Gola publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.46.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne