Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
11.12.2020 23:42 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.36.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
08.12.2020 15:43 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.36.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
04.12.2020 17:30 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.36.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.11.2020 15:45 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.36.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne