Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
27.10.2020 11:27 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.26.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
05.10.2020 15:46 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.26.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
25.09.2020 15:50 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.26.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne