Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
29.07.2020 15:33 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.19.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
08.07.2020 15:55 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.19.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
26.06.2020 16:14 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.19.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
25.06.2020 15:03 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.19.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
25.06.2020 14:55 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.10.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne