Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.04.2021 16:44 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.04.2021 15:14 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.04.2021 13:30 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.04.2021 10:04 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
15.04.2021 14:55 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.04.2021 18:25 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.11.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne