Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.17.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Zakup i dostawę puzzli edukacyjnych i karcianej gry edukacyjnej, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjno-informatycznych prowadzonych przez UKE”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.17.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23/05/2018 21/05/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 23/05/2018 21/05/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/05/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany w SIWZ, jak również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Uwaga! Zamawiający w dniu 24/05/2018 r. opublikował informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/05/2018 r. opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 11.05.2018 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2018 14:15