Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.09.2021 15:18 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.09.2021 15:38 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.09.2021 15:37 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.09.2021 15:34 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.09.2021 15:23 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.09.2021 11:41 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.09.2021 16:47 Rafał Ginszt modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.09.2021 16:20 Rafał Ginszt publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.24.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne