Porozumienie HCM (29,7 MHz-39,5 GHz)

Porozumienie HCM (Harmonised Calculation Method) reguluje zasady koordynacji częstotliwości pomiędzy 29,7 MHz a 39,5 GHz dla służby radiokomunikacji stałej i służby radiokomunikacji ruchomej lądowej, zgodnie z artykułem 6 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (International Telecommunication Union). Polskie tłumaczenie Regulaminu Radiokomunikacyjnego dostępne jest tutaj.

 

Porozumienie HCM określa procedury administracyjne i kryteria techniczne obowiązujące w procesie koordynacji międzynarodowej, w celu zapobiegania występowaniu wzajemnych zakłóceń i optymalizacji wykorzystania widma częstotliwości.

 

Sygnatariuszami Porozumienia HCM są administracje łączności: Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Węgier, Holandii, Chorwacji, Włoch, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Szwajcarii.

Jeśli istnieje potrzeba, administracje łączności mogą uzgadniać odrębne postanowienia, które różnią się lub są uzupełniające w stosunku do postanowień Porozumienia HCM, jednak nie mogą mieć negatywnego skutku dla pozostałych administracji, których te postanowienia nie dotyczą.

 

Treść Porozumienia HCM dostępna jest w załączonym pliku lub na stronie Porozumienia HCM.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 12:50
Aktualizacja informacji: 29.03.18 11:45