Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Porozumienie HCM (29,7 MHz-39,5 GHz)

Porozumienie HCM (Harmonised Calculation Method) reguluje zasady koordynacji częstotliwości pomiędzy 29,7 MHz a 39,5 GHz dla służby radiokomunikacji stałej i służby radiokomunikacji ruchomej lądowej, zgodnie z artykułem 6 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (International Telecommunication Union). Polskie tłumaczenie Regulaminu Radiokomunikacyjnego dostępne jest tutaj.

 

Porozumienie HCM określa procedury administracyjne i kryteria techniczne obowiązujące w procesie koordynacji międzynarodowej, w celu zapobiegania występowaniu wzajemnych zakłóceń i optymalizacji wykorzystania widma częstotliwości.

 

Sygnatariuszami Porozumienia HCM są administracje łączności: Austrii, Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Węgier, Holandii, Chorwacji, Włoch, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Szwajcarii.

Jeśli istnieje potrzeba, administracje łączności mogą uzgadniać odrębne postanowienia, które różnią się lub są uzupełniające w stosunku do postanowień Porozumienia HCM, jednak nie mogą mieć negatywnego skutku dla pozostałych administracji, których te postanowienia nie dotyczą.

 

Treść Porozumienia HCM dostępna jest na stronie Porozumienia HCM.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 10:48