Porozumienia 3,4-3,8 GHz

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie umów międzynarodowych dotyczących wykorzystania częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz w rejonach przygranicznych zawartych z administracjami łączności krajów sąsiednich.

Treść porozumienia jest dostępna po kliknięciu w link umieszczony w kolumnie „Strony”.

Strony Data Miejsce
PL-LT 2018-12-20 Warszawa
PL-SK 2019-02-26 Genewa
PL-DE 2019-05-02
2019-05-10
korespondencyjnie

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Błaszczyk
Publikujący: Piotr Błaszczyk
Publikacja informacji: 25.02.19 09:45
Aktualizacja informacji: 11.05.19 11:03