Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.37.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.37.2022 na organizację szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia w dniach 03.-07.10.2022 r. 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej POPC). W szkoleniu uczestniczyć będą 52 osoby. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej UKE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, do minimalnie 47 osób. Dokładna lista osób zgłoszonych przez Zamawiającego do przeszkolenia zostanie przekazana po podpisaniu Umowy, do 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Koszt szkolenia zostanie rozliczony proporcjonalnie do finalnej liczby uczestników szkolenia.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 04 lipca 2022 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt X. Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Porębska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 28.06.2022 12:00