Szacowanie wartości zamówienia 2022

  • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2022

    21 kwietnia 2022

    Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.24.2022 na przedłużenie usługi wsparcia producenta dla 2szt. urządzeń HSM SafeNet ProtectServer External 2 na okres od 30 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2023 r.

  • Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2022

    11 kwietnia 2022

    Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.23.2022 na świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD.