Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa operatora urządzeń radiowych

 • Świadectwa amatorskie rozwiń element

  Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i służbie radiokomunikacyjnej morskiej nie mają zastosowania.

  Więcej

 • Świadectwa lotnicze rozwiń element

  Obsługiwanie lotniczych urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowychw służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i służbie radiokomunikacyjnej morskiej nie mają zastosowania.

  Więcej

 • Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej rozwiń element

  Obsługiwanie urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej nie mają zastosowania.

  Więcej