Świadectwa operatora urządzeń radiowych

  • Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej rozwiń element

    Obsługiwanie urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej nie mają zastosowania.

    Więcej