Świadectwa operatora urządzeń radiowych

  • Świadectwa amatorskie rozwiń element

    Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i służbie radiokomunikacyjnej morskiej nie mają zastosowania.

    Więcej