Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.09.2020 10:03 Aleksandra Stepnowska modyfikacja Dokument: Komitet Widma Radiowego - Radio Spectrum Committee (RSC)
Kategoria: Współpraca w ramach Unii Europejskiej
08.09.2020 09:37 Aleksandra Stepnowska publikacja Dokument: Komitet Widma Radiowego - Radio Spectrum Committee (RSC)
Kategoria: Współpraca w ramach Unii Europejskiej