Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.09.2020 09:40 Aleksandra Stepnowska publikacja Dokument: Grupa ds. Polityki Widma Radiowego - Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
Kategoria: Współpraca w ramach Unii Europejskiej