Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020

Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.

Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych do prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na 2023 r. obejmuje wydatki na: zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego, wynajem środków transportu oraz zakup sprzętu monitorującego wybudowane sieci POPC w terenie, koszty delegacji związane z dojazdem na szkolenia i spotkania robocze oraz poniesione w związku z prowadzeniem kontroli w ramach POPC, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, najem pomieszczeń biurowych wraz z opłatą eksploatacyjną, szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC (w tym materiały szkoleniowe).


Całkowita wartość projektu: 4 872 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 123 173,60 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewa Śmiałek
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.01.2023 11:55