Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.07.2018 08:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2009 r. usługi powszechnej
Kategoria: Usługa powszechna