Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezentujemy raport z przeprowadzonej kontroli dostępności biur obsługi klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15 października do 15 listopada 2018 roku na terenie całego kraju i miała na celu weryfikację przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 464).

Ocenie została poddana dostępność architektoniczna BOKów oraz zakres i jakość świadczonych w nich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

W załączonym pliku przedstawiamy szczegółowe wyniki kontroli.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Hupało
Publikujący: Tomasz Hupało
Publikacja informacji: 21.06.19 12:30
Aktualizacja informacji: 21.06.19 12:43