Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 22/2002

Dnia 31 maja  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 22/2002 z dnia 28 lutego 2002 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-117/07 (5) z dnia 21 maja 2007 r., nr DZC.WRT.514.97.2017.12 z dnia 21 marca 2018 r. oraz r. oraz nr DC.WRT.514.28.2020.9 z dnia 14 września 2020 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Konin 95,0 MHz..

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 22/2002  lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.07.2021 16:25
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021 16:29