Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7)

Dnia 25 maja 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7) z dnia 28 listopada 2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.24.2015.9 z dnia 3 listopada 2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Zielona Góra (f=96,0 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 10.07.2020 10:45