Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża termin na składanie stanowisk o 4 dni.

Dnia 5 maja 2020 r. do Prezesa UKE wpłynęły wnioski spółki K2 WIN sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4 z dnia 8 lipca 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych: Chrustowo (f=89,0 MHz) i Otorowo (f=99,1 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.06.2020 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 10:22