Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

  • Starszy specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

    15 stycznia 2022

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za gromadzenie, weryfikowanie, analizy i prognozowanie danych zawartych w dokumentacji przekazanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie ich działalności telekomunikacyjnej.

  • Inspektor w Delegaturze w Gdyni

    06 stycznia 2022

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, zwalczania zakłóceń