Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Główny specjalista do Biura Finansów

  05 marca 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą przez UKE polityką rachunkowości oraz zadań związanych z wykonaniem budżetu UKE.

 • Specjalista w Biurze Finansów

  05 marca 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą przez UKE polityką rachunkowości oraz zadań związanych z wykonaniem budżetu UKE.

 • Audytor wewnętrzny w Biurze Dyrektora Generalnego

  04 marca 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz wykonywanie czynności doradczych.

 • Główny specjalista w Departamencie Techniki

  02 marca 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu techniki telekomunikacyjnej.

 • Główny specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  27 lutego 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych o infrastrukturze technicznej oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych) w zakresie danych gromadzonych w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

 • Główny specjalista w Departamencie Kontroli

  09 lutego 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w dziedzinie zarządzania widmem częstotliwości, radiokomunikacji, użytkowania urządzeń radiowych, spełniania wymagań dotyczących komatybilności elektromagnetycznej oraz zwalczania zakłóceń.