Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Starszy specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  06 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę kosztów usług telekomunikacyjnych oraz opracowywanie i analizę ekonomicznych modeli związanych z rynkiem telekomunikacyjnym.

 • Inspektor w Siemianowicach Śląskich w Departamencie Techniki

  06 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz infrastruktury informatycznej systemów centrum przetwarzania danych PLI CBD w Siemianowicach Śląskich.

 • Główny specjalista w Departamencie Kontroli

  05 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynowanie zlecanych Delegaturom UKE działań kontrolnych w obszarze telekomunikacji oraz monitorowanie działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów prawa telekomunikacyjnego

 • Główny specjalista w Departamencie Kontroli (miejsce pracy Zielona Góra)

  05 lutego 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie oceny, monitorowania, nadzoru i kontroli realizacji projektów, wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez UKE niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu POPC na lata 2014-2020.