Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Główny specjalista w Departamencie Spraw Zagranicznych

  19 grudnia 2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie współpracy z grupami roboczymi BEREC, Grupą Kontaktową BEREC, instytucjami UE w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego oraz będzie brała udział w posiedzeniach tych grup

 • Starszy specjalista w Departamencie Kontroli

  19 grudnia 2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji.

 • Starszy specjalista w Departamencie Strategii i Analiz

  11 grudnia 2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę kosztów usług telekomunikacyjnych oraz opracowywanie i analizę ekonomicznych modeli związanych z rynkiem telekomunikacyjnym.

 • Specjalista w Delegaturze w Gdyni

  08 grudnia 2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie postepowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie spełniania wymagań przez wyroby oferowane na rynku, w tym wydawanie decyzji i postanowień, w celu wyeliminowania z rynku wyrobów niespełniających wymagań, stwarzających zagrożenie oraz niespełniających wymagań formalnych

 • Inspektor w Biurze Finansów

  06 grudnia 2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetowych.