Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Naczelnik Wydziału w Departmencie Spraw Zagranicznych

  23 października 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku bedzie odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego funkcjonowania i realizowania zadań Wydziału w zakresie współpracy Prezesa UKE z instytucjami UE oraz BEREC/IRG.

 • Naczelnik Wydziału w Biurze Administracji

  19 października 2021

  Naczelnik Wydziału w Wydziale Inwestycji, Remontów, Obsługi Technicznej i Transportowej, Biuro Administracji

 • Specjalista w Biurze Prezesa

  16 października 2021

  Specjalista do spraw obsługi projektów oraz Komitetów Sterujących w Wydziale Nadzoru nad Projektami w Biurze Prezesa

 • Specjalista w Delegaturze Gdyni

  13 października 2021

  Specjalista do spraw kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń oraz kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej w Wydziale Kontroli w Delegaturze Gdyni

 • Specjalista w Delegaturze w Poznaniu

  09 października 2021

  specjalista do spraw monitorowania widma radiowego, zwalczania zakłóceń radioelektrycznych i wykrywania nielegalnych emisji radiowych oraz prowadzenia postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji i telekomunikacji 

 • Główny specjalista w Departamencie Spraw Zagranicznych

  08 października 2021

  główny specjalista ds. współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich UE oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych