Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 r.

Jaka była wartość polskiego rynku usług pocztowych w roku 2022? Które z usług Polacy wybierają najczęściej, a którymi interesują się w coraz mniejszym stopniu? Odpowiedzi na te pytania oraz inne informacje o polskim rynku pocztowym zawiera nasz najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”.

Wartość polskiego rynku usług pocztowych nieustannie rośnie, a tempo tego wzrostu znacznie przekracza tempo rozwoju całej polskiej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był, podobnie jak w latach poprzednich, wzrost przychodów z przesyłek kurierskich, spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach e-commerce. Pomimo już znacznej wartości, polski rynek usług pocztowych posiada perspektywy dalszego rozwoju.

Najliczniej realizowaną w 2022 roku usługą, podobnie jak w latach poprzednich, choć z niewielką już przewagą nad przesyłkami kurierskimi, pozostały przesyłki listowe, których przyjęto do obrotu 895,9 mln szt., co oznacza spadek o 8,2% w stosunku do 2021 roku i co przełożyło się na 3 544,0 mln zł przychodu (wzrost o 3,6%). Przesyłek kurierskich i tradycyjnych paczek pocztowych zrealizowano w analizowanym roku łącznie 921,6 mln szt. (wzrost o 14,5% w stosunku do roku 2021), co wygenerowało 9 934,6 mln zł przychodu (wzrost o 15,4% w stosunku do roku 2021), i co oznacza, że rok 2022 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym obserwowany był wzrost przychodów z tych usług.

W Polsce dużą popularnością cieszą się dostawy poza miejsce zamieszkania adresata (dostawy OOH) realizowane przez sieci punktów nadania i odbioru, w tym do samoobsługowych automatów paczkowych, które stanowią wygodną dla odbiorcy, efektywną dla operatorów i przyjazną środowisku formę realizacji doręczeń przesyłek. Ponadto sektor pocztowy zapewnia komunikację na rynku wewnętrznym, umożliwia przedsiębiorcom konkurowanie w kraju i zagranicą oraz jest znaczącym pracodawcą w skali całej gospodarki.

Raport dostępny jest w interaktywnej aplikacji Tableau.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 31.05.2023 17:45
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2024 13:15