Raport NSKPI za Q1 2021

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2021 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2021 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika LLU2 (Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU), w styczniu i lutym oraz do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Żaden ze wskaźników zagregowanych nie wskazuje na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 17.05.2021 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021 13:45