Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Raport NSKPI Q1 2023

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2023 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2023 r. czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług „zapaliło się” tylko raz - w styczniu, w odniesieniu do wskaźnika UI5 („Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych”). Pozostałe wartości były prawidłowe.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Żaden ze wskaźników zagregowanych nie wskazuje aby OPL, systematycznie gorzej lub lepiej, obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.05.2023 07:45