Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zestawienie stanu regulacji rynków właściwych

Rynki detaliczne

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów

1/2003
1/2007

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

2/2003
1/2007

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów
 

3/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów

4/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

5/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

6/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie

7/2003

Decyzja 12 maja 2014

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

Rynki hurtowe

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

WLR

 

Decyzja z 26 września 2018 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych

FTR

 

Decyzje częściowe z 11 grudnia 2019 r.

191 operatorów

 

świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

Decyzja 6 marca 2009 r.

 

Deregulacja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

LLU

3a/2014

Decyzje z 22 października 2019 r.

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

hurtowy rynek usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego

BSA

3b/2014

Decyzje i postanowienie z 22 października 2019 r.

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

hurtowy rynek dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji (dawniej: dzierżawa odcinków zakończeń łączy)

13/2003
6/2007
4/2014

Decyzja deregulacyjna dla dostępu do 2Mb/s włącznie i Postanowienie stwierdzające skuteczną konkurencję dla dostępu powyżej 2Mb/s z 15 lutego 2021 r.

 

Pełna deregulacja rynku

świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy

14/2003

Decyzja uchylająca obowiązki 16 września 2015 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

15/2003

Postanowienie 29 lipca 2011 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach telefonii komórkowej

MTR

16/2003
7/2007
2/2014

Decyzje z 30 grudnia 2021 r.


P4 sp. z o.o.
Polkomtel sp. z o.o.
T-Mobile Polska S.A.
Orange Polska S.A.

Polkomtel sp. z o.o. przejęła Aero2 sp. z o.o. wraz z jej prawami i obowiązkami

świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

17/2003

Postanowienie 27 marca 2007 r.

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych  w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym

świadczenie usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym

18/2003

Decyzje z dnia 17 stycznia 2018 r.

EmiTel S.A.

 

świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

SMS

----

Decyzje z 31 stycznia 2017 r.

Orange Polska S.A.
Polkomtel sp. z o.o.
T-Mobile Polska S.A.
P4 sp. z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek spoza Zalecenia

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 13.12.2019 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022 08:26