Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje decyzji dla rynków FTR

Informacja o rozpoczętych w dniu 19 grudnia 2018 r. konsultacjach projektów decyzji dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji wraz z projektami decyzji regulacyjnych znajduje się pod poniższym odnośnikiem:

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-decyzji-dla-rynkow-ftr,629.html

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 19.12.2018 10:28
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2018 10:28

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.190

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.190 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE - dnia 30 stycznia 2019 r.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.01.2019 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019 15:05

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.26

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.26 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.01.2019 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019 15:08

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.191

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.191 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.01.2019 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019 15:09

Postanowienie z 30 stycznia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.27

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.27  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.01.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019 15:10

Wyniki postępowania konsultacyjnego projektów decyzji dla rynków FTR

Wyniki, przeprowadzonego w dniach 19 grudnia 2018 - 18 stycznia 2019 r., postępowania konsultacyjnego projektów decyzji częściowych dla rynków FTR (hurtowe rynki świadczenia usługi zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji) znajdują się pod poniższym odnośnikiem.

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/wyniki-postepowania-konsultacyjnego-projektow-decyzji-dla-rynkow-ftr,718.html

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 25.02.2019 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2019 14:57

Postanowienie z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.232

Postanowieniem z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.232 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.03.2019 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 15:30

Postanowienie z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.45

Postanowieniem z 6 marca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.45 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.03.2019 15:32
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 15:32

konsolidacja projektów decyzji dla rynków FTR

W dniu 28 marca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji dla rynków FTR.

link do informacji:

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/informacja-o-konsolidacji-projektow-rozstrzygniec-dotyczacych-rynkow-ftr,772.html

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 28.03.2019 17:18
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019 17:18

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków FTR (wszczęcie II etapu postępowania konsolidacyjnego)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej publikuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie regulacji rynków zakańczania połączeń w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji w Polsce.

Komisja Europejska w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydała decyzję, w której zgłosiła uwagi zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE oraz otworzyła II etap postępowania na podstawie art. 7a dyrektywy 2002/21/WE zmienionej dyrektywą 2009/140/WE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 07.05.2019 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2019 12:09

Postanowienie z 15 maja 2019 DHRT.SMP.6040.78.2018.236

Postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.78.2018.236  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.78.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 15 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 15.05.2019 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 14:43

Postanowienie z 15 maja 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.51

Postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., nr DHRT.SMP.6040.79.2018.51 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w postępowaniu DHRT.SMP.6040.79.2018.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 15 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 15.05.2019 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 14:45

Postanowienie z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.240

Postanowieniem z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.240 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 25 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 25.06.2019 16:04
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2019 16:04

Postanowienie z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.55

Postanowieniem z 25 czerwca 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.55 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 25 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 25.06.2019 16:06
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2019 16:06

DHRT.SMP.6040.78.2018.242 - informacja o przekazaniu projektów decyzji do Prezesa UOKiK

Pismo z dnia 9 października 2019 r. informujące strony o przekazaniu w dniu 8 października 2019 r. Prezesowi UOKiK projektów decyzji celem zajęcia stanowiska.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 10 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 10.10.2019 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 14:54

DHRT.SMP.6040.79.2018.58 - informacja o przekazaniu projektów decyzji do Prezesa UOKiK

Pismo z dnia 9 października 2019 r. informujące strony o przekazaniu w dniu 8 października 2019 r. Prezesowi UOKiK projektów decyzji celem zajęcia stanowiska.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 10 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 10.10.2019 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 12:04

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR

Informacja o wynikach postępowania konsolidacyjnego projektów rozstrzygnięć dla rynku FTR znajduje się pod poniższym odnośnikiem.

http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/wyniki-konsolidacji-projektow-rozstrzygniec-dla-rynku-ftr,949.html

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 10.10.2019 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 15:56

Postanowienia Prezesa UOKiK dotyczące decyzji dla rynku FTR

Postanowieniami wydanymi w dniu 18 października 2019 r. Prezes UOKiK zaakceptował projekty decyzji Prezesa UKE dla hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji, następujących operatorów:

 • Marcin Małolepszy prowadzący działalność pod firmą @ALFANET Marcin Małolepszy
 • 3S Fibertech sp. z o.o.
 • 3S S.A.
 • 4 Carriers sp. z o. o.
 • Aiton Caldwell S.A.
 • Aleksander Rajski prowadzący działalność pod firmą Tarnowski Ośrodek Informacyjny Aleksander Rajski
 • Andrzej Kuchta prowadzący działalność pod firmą AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki  Spółka Cywilna, wspólnik AP-Media s.c.
 • Łukasz Sanocki  prowadzący działalność pod firmą AP-Media Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki  Spółka Cywilna, wspólnik AP-Media s.c.
 • Marcin Szmyd  prowadzący działalność pod firmą AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki  Spółka Cywilna, wspólnik AP-Media s.c.
 • Arkadiusz Koćma prowadzący działalność pod firmą  "GIGA" Arkadiusz Koćma   
 • ART-COM sp. z o. o.
 • ASTA-NET S.A.
 • ATM S.A.                                                                                                      
 • Agnieszka Barzdo prowadząca działalność pod firmą AWB-NET Agnieszka Barzdo
 • Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna
 • Beskid Media sp. z o.o.
 • Best Telecom sp. z o.o.
 • Anna Szewczyk prowadząca działalność pod nazwą Biuro Rachunkowe Anna Szewczyk
 • BT Poland sp. z o.o.
 • CALL3.PL sp. z o.o.
 • Maciej Szypryt  prowadzący działalność pod firmą Chojnet Maciej Szypryt
 • CHOPIN Telewizja Kablowa sp. z o.o.
 • City-Sat Gordzielik sp. z o.o.
 • Claude ICT Poland sp. z o.o.
 • Comnet Multimedia sp. z o. o.
 • Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o.
 • Danar Wojtysiak Spółka Jawna
 • Dariusz Jastrząb prowadzący działalność pod firmą Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT
 • Debacom sp. z o.o.
 • Debesis sp. z o.o.
 • DID sp. z o.o.
 • Dolnet Group sp. z o.o.
 • EASYCALL.PL S.A.
 • EASYNET.PL sp. z o.o.
 • E-CALL POLSKA sp. z o.o.
 • Elcuk Kożuch sp. j.                                                                                        
 • ENTER T&T sp. z o.o.                                                                        
 • E-SBL.NET sp. z o.o.
 • ESPOL KABLE sp. z o.o.
 • E-Telko sp. z o.o.
 • Bartosz Bachowski prowadzący działalność pod firmą ETTH Bartosz Bachowski
 • EURO.NET.PL sp. z o.o.
 • Mariusz Ploszke prowadzący działalność pod firmą F.H.U. COM-IX Mariusz Ploszke
 • Monika Joanna Bała prowadząca działalność pod firmą F.H. U. BALMONT Monika Joanna Bała
 • Joanna Mączeńska  prowadząca działalność pod firmą F.U.H. "AG-NET" Joanna Mączeńska
 • Bartosz Kaliński  prowadzący działalność pod firmą Falcon Bartosz Kaliński
 • Fiberway sp. z o.o.
 • Radosław Bilski  prowadzący działalność pod firmą Firma Handlowo-Usługowa "Comp-Serwis" Radosław Bilski
 • Rafał Kraj prowadzący działalność pod firmą Firma Usługowo Handlowa "Climax" Rafał Kraj
 • FOCUS TELECOM POLSKA sp. z o.o.
 • Freephone sp. z o. o.
 • Karol Zdunek prowadzący działalność pod firmą FUH "ZDUNEK" Karol Zdunek
 • Futuro Exito sp. z o.o.                                                                      
 • Ilona Skupień prowadząca działalność pod firmą Giga Komputer Ilona Skupień
 • GLOBITEL sp. z o.o.
 • G-NET Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski spółka jawna
 • GOTELECOM sp. z o.o.
 • Grzegorz Półtorak prowadzący działalność pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Komnet Grzegorz Półtorak         
 • Andrzej Liszka prowadzący działalność pod firmą GRAKOM Andrzej Liszka
 • HLG sp. z o.o.
 • HyperNET sp. z o.o.
 • INEA S.A.
 • Inet Centrum sp. z o.o.
 • INTB sp. z o.o.
 • Intelligent Technologies  S.A.
 • INTELLY J.NISKI sp. j.
 • Jerzy Krempa prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych TELPOL Jerzy Krempa
 • Paweł Jesiołowski prowadzący działalność pod firmą Interdom Paweł Jesiołowski
 • Tomasz Furman prowadzący działalność pod firmą Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, Tomasz Furman, wspólnik Interkonekt s.c.
 • Paweł Barczyk prowadzący działalność pod firmą Interkonekt s.c. Paweł Barczyk, Tomasz Furman, wspólnik Interkonekt s.c.
 • Mirosław Backiel  prowadzący działalność pod nazwą Internet Cafe - Usługi Informatyczne Mirosław Backiel
 • Invicom sp. z o.o.
 • Małgorzata Trawińska prowadząca działalność pod firmą IST Spółka Cywilna Małgorzata Trawińska Mariusz Trawiński, wspólnik IST Spółka Cywilna
 • Mariusz Trawiński prowadzący działalność pod firmą IST Spółka Cywilna Małgorzata Trawińska Mariusz Trawiński, wspólnik IST Spółka Cywilna
 • ITcomp sp. z o.o.
 • Paweł Bąk prowadzący działalność pod firmą I-Tel Paweł Bąk
 • Ryszard Zawilski prowadzący działalność pod firmą ITTAM Ryszard Zawilski
 • Bartosz Kućmin prowadzący działalność pod firmą Ivendo Bartosz Kućmin
 • Jacek Maleszko prowadzący działalność pod firmą JMDI Jacek Maleszko
 • JMDI sp. z o.o.
 • Turoń Kamil prowadzący działalność pod firmą Kamnet Turoń Kamil
 • Małgorzata Borkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kampinos telco Małgorzata Borkowska
 • Katarzyna Lewandowska prowadząca działalność pod firmą Katarzyna Lewandowska – wspólnik Kasko s.c. działającej pod nazwą Gremium
 • Konrad Lewandowski prowadzący działalność pod firmą Konrad Lewandowski – Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe Kasko, wspólnik Kasko s.c. działający pod nazwą handlową Gremium
 • Koba sp. z o.o.
 • Korbank S.A.
 • Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o.
 • Krzysztof Trzop prowadzący działalność pod firmą KTM Telekom Krzysztof Trzop
 • Robert Gulbinowicz prowadzący działalność pod firmą Lasnet Usługi Komputerowe Robert Gulbinowicz
 • LEON sp. z o.o.
 • Tomasz Gruca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logika Tomasz Gruca
 • LOVO S.A.
 • Krzysztof Lutczyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lupro Krzysztof Lutczyn
 • Marcin Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Markomp Marcin Wójcik
 • Mateusz Skucik prowadzący działalność pod firmą Intermatik Mateusz Skucik
 • Media-Com Sp. z o.o.
 • Miconet sp. z o.o.
 • Michał Łaszczyk prowadzący działalność pod firmą Microlink Michał Łaszczyk
 • Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Multimedia Polska Biznes S.A.
 • NASK S.A.
 • Netcentrica sp. z o.o.
 • Przemysław Żelazny prowadzący działalność pod firmą Netcity Przemysław Żelazny
 • Michał Pielorz prowadzący działalność pod firmą Netico s.c. Michał Pielorz, Krzysztof Rogacki, Jerzy Borodziuk, wspólnik Netico s.c.
 • Krzysztof Rogacki  prowadzący działalność pod firmą Netico s.c. Michał Pielorz, Krzysztof Rogacki, Jerzy Borodziuk, wspólnik Netico s.c
 • Jerzy Borodziuk prowadzący działalność pod firmą Netico s.c. Michał Pielorz, Krzysztof Rogacki, Jerzy Borodziuk, wspólnik Netico s.c.
 • Maciej Żukowski prowadzący działalność pod nazwą Netkom Usługi Informatyczne Maciej Żukowski
 • Netpartner Polska sp. z o.o.
 • Nette sp. z o.o.
 • Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o.
 • Nordisk Polska sp. z o.o.
 • Nowatel sp. z o.o.
 • ONEFONE S.A.
 • Oxylion S.A.
 • P.k. Tele sp. j. Jacek Paprota, Dariusz Kulikowski
 • P4 sp. z o.o.
 • Jarosław Dziubek prowadzący działalność pod firmą Perfect-Net Jarosław Dziubek
 • Paweł Kurpiewski prowadzący działalność pod firmą Plj Telecom Paweł Kurpiewski, Anna Stec, wspólnik Plj Telecom
 • Anna Stec prowadząca działalność pod firmą PLJ Telecom Paweł Kurpiewski, Anna Stec, wspólnik PLJ Telecom
 • Władysław Polok prowadzący działalność pod firmą Polok Welding Władysław Polok
 • Polska Grupa Górnicza S.A.
 • Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu
 • Dariusz Wesołowski prowadzący działalność pod formą Promedia s.c. Krzysztof Nowicki Dariusz Wesołowski , wspólnik Promedia s.c.
 • Krzysztof Nowicki prowadzący działalność pod firmą Promedia s.c. Krzysztof Nowicki Dariusz Wesołowski, wspólnik Promedia s.c.
 • Adrian Ludyga prowadzący działalność pod firmą Protonet Adrian Ludyga
 • Proxnet Grzegorz Miaz, Paweł Tarnowski, Tomasz Tarnowski, Krzysztof Wróbel, Jacek Dudek sp.j.
 • Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS sp. z o.o.
 • Andrzej de Junosza Załuski prowadzący działalność pod firmą Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski                                   
 • Regionalna Telewizja Kablowa sp.j. L. Iwański i Wspólnicy
 • Rybnet sp. z o.o. sp. k.
 • Sat-Film sp. z o. o. i Wspólnicy sp. k.
 • SAV sp. z o.o.
 • Sferanet S.A.
 • Sileman sp. z o.o.
 • Skynet Sp. z o.o.
 • Skyware sp. z o.o.
 • Soft Pro 2 sp. z o. o.
 • Solisnet sp. z o.o.
 • Spikon sp. z o.o.         
 • Norbert Nowicki prowadzący działalność pod firmą Spi-Net Norbert Nowicki
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance          
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu                                                   
 • Spółdzielnia Telekomunikacyjna
 • SpTelek sp. z o.o.
 • Szymon Sowa prowadzący działalność pod firmą Stajlnet Szymon Sowa
 • Stanisław Zakrzewski prowadzący działalność pod firmą  Elart Stanisław Zakrzewski
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Południe
 • Tomasz Piekarski prowadzący działalność pod firmą Strong - PC Tomasz Piekarski
 • Janusz Gomółka prowadzący działalność pod firmą Strzyżowski.Net Janusz Gomółka
 • Suder sp. z o.o.
 • Supermedia sp. z o.o.
 • Wojciech Wielogórski prowadzący działalność pod firmą Symetra Wojciech Wielogórski                       
 • Syntell S.A.
 • Syrion sp. z o.o.
 • Systel systemy teleinformatyczne m. Linscheid sp. j.
 • Tadeusz Kowalczyk prowadzący działalność pod firmą TKSoftware Tadeusz Kowalczyk
 • Łukasz Chajkaluk prowadzący działalność pod firmą Tau Internet Łukasz Chajkaluk
 • Tb Telecom sp. z o.o.                   
 • Urszula Bizoń-Biduś prowadząca działalność pod firmą Urszula Bizoń-Biduś Telbit24 s.c. Urszula Bizoń-Biduś, Roman Biduś – wspólnik Telbit24 s.c. 
 •  Roman Biduś prowadząca działalność pod firmą Roman Biduś Telbit24 s.c.Urszula Bizoń-Biduś, Roman Biduś – wspólnik Telbit24 s.c.
 • Telekom System sp. z o.o.                                   
 • Telekomunikacja Podlasie sp. z o.o.
 • Telekomunikacja Stacjonarna sp. z o. o.
 • Teleport sp. z o.o.
 • Telestrada S.A.
 • Televoice Polska sp. z o.o.
 • Telewizja Kablowa Dipol sp. z o.o.
 • TelKonekt sp. z o. o.
 • Tellion sp. z o. o.                    
 • Paweł Kowalski prowadzący działalność pod firmą Telsat Systemy  Teleinformatyczne Paweł Kowalski, Krystyna Jędrzejczyk s.c, wspólnik Telsat Systemy  Teleinformatyczne s.c.
 • Krystyna Jędrzejczyk prowadząca działalność pod firmą Telsat Systemy  Teleinformatyczne Paweł Kowalski, Krystyna Jędrzejczyk s.c, wspólnik Telsat Systemy  Teleinformatyczne s.c.      
 • Teltraffic sp. z o. o.
 • Toya sp. z o.o.
 • Marek Maniera prowadzący działalność pod firmą Usługi Komputerowe Intermark Marek Maniera                       
 • VIKOM sp. z o.o.     
 • Voice Works sp. z o. o.                                                                                 
 • Volta Communications sp. z o. o.
 • WEKTOR sp. z o. o.
 • Wojciech Wrodarczyk prowadzący działalność pod firmą MICROCHIP s.c. Wojciech Wrodarczyk, Adam Kossowski, wspólnik MICROCHIP s.c.
 • Adam Kossowski prowadzący działalność pod firmą MICROCHIP s.c. Wojciech Wrodarczyk, Adam Kossowski, wspólnik MICROCHIP s.c.          
 • Zbigniew Macura prowadzący działalność pod firmą PHU Skranetcan Zbigniew Macura   
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A.
 • DATACOM S.A.
 • Exatel S.A.
 • Multimedia Polska S.A.
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Netia S.A.
 • Petrotel sp. z o. o.
 • PL-NET sp. z o. o.
 • Polkomtel sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telgam” S.A.
 • Sferia S.A.
 • Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST
 • Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące
 • Telbeskid sp. z o.o.
 •  „Telefony Podlaskie” S.A.
 • Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.
 • „TK Telekom” sp. z o. o.
 • UPC Polska sp. z o. o.
 • Vectra S.A.
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
 • Orange Polska S.A.
 • T-Mobile Polska S.A.

 

W załączeniu publikujemy wspomniane postanowienia Prezesa UOKiK.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE - dnia 6 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.11.2019 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 10:05

Zawiadomienie z 6 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.243

Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.243.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.11.2019 15:42
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 15:42

Zawiadomienie z 6 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.60

Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.60.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.11.2019 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 15:45

Postanowienie z 7 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.244

Postanowienie z 7 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.244 (ograniczenie wglądu).

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 7 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 07.11.2019 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019 12:29

Postanowienie z 7 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.64

Postanowienie z 7 listopada 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.64 (ograniczenie wglądu).

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 7 listopada 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 07.11.2019 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019 12:47

Postanowienie z 6 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.273

Postanowienie z 6 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.273 (ograniczenie wglądu).

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 06.12.2019 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2019 13:14

Decyzje dotyczące rynku FTR

W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje dotyczące hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji w postępowaniach DHRT.SMP.6040.78.2018, DHRT.SMP.6040.79.2018, DHRT.SMP.6040.80.2018 oraz DHRT.SMP.6040.81.2018.

W postępowaniach DHRT.SMP.6040.78.2018 oraz DHRT.SMP.6040.79.2018, zgodnie z art. 49 oraz 49a kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach nastąpiło przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia decyzji w BIP UKE.

Decyzje znajdują pod następującym odnośnikiem:

Decyzje FTR

Udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej UKE - dnia 12 grudnia 2019 r.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Katarzyna Pastuszak
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Bator
Data publikacji: 18.12.2019 10:31
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019 10:31

Postanowienie z 20 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.446

Postanowieniem z 20 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.446 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużył termin załatwienia sprawy w części dotyczącej określenia wysokości stawki FTR do 30 czerwca 2020 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 20 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.12.2019 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 09:54

Postanowienie z 20 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.94

Postanowieniem z 20 grudnia 2019 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.94 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużył termin załatwienia sprawy w części dotyczącej określenia wysokości stawki FTR do 30 czerwca 2020 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 20 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.12.2019 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 09:54

Zawiadomienie z 17 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.461

Zawiadomienie z 17 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.461

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 17 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 17.06.2020 10:52

Zawiadomienie z 17 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.105

Zawiadomienie z 17 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.105

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 17 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 17.06.2020 10:54

Postanowienie z 30 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.465

Postanowieniem z 30 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.465 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużył termin załatwienia sprawy w części dotyczącej określenia wysokości stawki FTR do 31 grudnia 2020 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.06.2020 11:35

Postanowienie z 30 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.107

Postanowieniem z 30 czerwca 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.107 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużył termin załatwienia sprawy w części dotyczącej określenia wysokości stawki FTR do 31 grudnia 2020 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.06.2020 11:43

Postanowienie z 29 grudnia 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.466

Postanowieniem z 29 grudnia 2020 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.466 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2021 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 29 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 29.12.2020 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020 12:50

Postanowienie z 29 grudnia 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.108

Postanowieniem z 29 grudnia 2020 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.108 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2021 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 29 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 29.12.2020 12:54

Zawiadomienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.470

Zawiadomienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.470

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.04.2021 11:58

Postanowienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.471

Postanowieniem z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.78.2018.471 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2021 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.04.2021 12:07

Zawiadomienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.110

Zawiadomienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.110

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.04.2021 12:10

Postanowienie z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.111

Postanowieniem z 30 kwietnia 2021 r. DHRT.SMP.6040.79.2018.111 Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2021 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 30.04.2021 12:12

Umorzenie postępowań regulacyjnych w części dotyczącej wysokości stawki FTR

16 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje umarzające postępowania wszczęte w dniu 6 grudnia 2018 r. w części dotyczącej określenia wysokości opłat za zakańczanie połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji poszczególnych operatorów. Postępowania, o których mowa powyżej: DHRT.SMP.6040.78.2018, DHRT.SMP.6040.79.2018, DHRT.SMP.6040.80.2018 oraz DHRT.SMP.6040.81.2018.

W postępowaniach DHRT.SMP.6040.78.2018 oraz DHRT.SMP.6040.79.2018, zgodnie z art. 49 oraz 49a kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach nastąpiło przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia decyzji w BIP UKE.

Decyzje znajdują pod następującym odnośnikiem:

link

Udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej UKE - dnia 21 czerwca 2021 r.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 21.06.2021 15:43