Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o prowadzonych przez Prezesa UKE analizach rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych.

Analizy rynków detalicznych:

Rynek 1 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów.

Rynek 2 - świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 3 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

Rynek 4 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów.

Rynek 5 - świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 6 - świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów.

Rynek 7 - świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie.

Analizy rynków hurtowych:

(w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych koniecznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych do świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych)

Rynek 3a/2014

Rynek 3b/2014

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (10.01.2019 r.)

Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (27.02.2019 r.)

Notyfikacja projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (25.04.2019 r.)

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku 3b/2014 (05.09.2019 r.)

Decyzje i postanowienie dla rynku 3b (22.10.2019 r.)

Rynek 4/2014

 

Rynek 5/2007 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego

Rynek 8 - świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rynek 9 - świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych.

 

Rynek 10 - świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Rynek 11/2003 - świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych.

Rynek 4/2007 - rynek świadczenia usług hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego lub w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji.

Rynek 12/2003 - świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych.

Rynek 13 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy.

Rynek 14 - świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy.

Rynek 15 - świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynek 16(7) - świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynku 17 - świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Rynek 18 - świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym.

Rynek peeringu IP - świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu peering.

Rynek tranzytu IP – świadczenie usługi wymiany ruchu IP typu tranzyt.

Rynek zakańczania SMS - świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Lenarczyk
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 13.12.2019 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 14:15