Sieci radiokomunikacji stałej lądowej typu punkt - wiele punktów

Wykazy obowiązujących pozwoleń wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych w stacjach pracujących w służbie stałej lądowej typu punkt-wiele punktów dostępne są w na dole strony.

 

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do wykazów dostępne są tutaj[1].

 

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

 

Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanych wykazach prosimy zgłaszać na adres e-mail: .

 

[1] Link do pliku z odpowiednimi wyjaśnieniami i legendą

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018 15:11