Linie radiowe

Wykaz obowiązujących pozwoleń i rezerwacji wydanych dla stacji pracujących w systemach służby radiokomunikacyjnej stałej typu punkt-punkt (linie radiowe) dostępny jest na dole strony.

 

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do wykazów dostępne są tutaj.

Archiwalne wykazy dostępne są tutaj.

 

Wykaz jest aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

 

Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanym wykazie prosimy zgłaszać na adres e-mail: .

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 11:30
Aktualizacja informacji: 12.03.18 09:57