Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Linie radiowe

Wykaz obowiązujących pozwoleń i rezerwacji wydanych dla stacji pracujących w systemach służby radiokomunikacyjnej stałej typu punkt-punkt (linie radiowe) dostępny jest na dole strony.

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do wykazów dostępne są tutaj.

Archiwalne wykazy dostępne są tutaj.

Wykaz jest aktualizowany 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanym wykazie prosimy zgłaszać na adres e-mail:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Lewandowski
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Grzegorz Lewandowski
Data publikacji: 23.02.2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2024 08:39