Instrukcje podłączeniowe - PLI CBD

W ramach realizacji Projektu Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD2) prezentujemy instrukcje podłączeniowe. Poniżej przedstawiamy dokumentację opisującą procedury związane z podłączeniem do systemu PLI CBD wraz z wnioskiem o podłączenie do systemu PLI CBD i SOU:

  1. Instrukcja Podłączenia do PLI CBD - Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 wraz z opisem przypadków, który z poniższych wniosków należy złożyć:
  • wniosek o podłączenie do PLI CBD i SOU – dokument przedstawia  wniosek/aktualizację wniosku o podłączenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do PLI CBD i SOU,
  • wniosek o odłączenie od PLI CBD - wniosek o odłączenie od PLI CBD,
  • wniosek - informacja o sposobie połączenia z PLI CBD – dokument zawiera wniosek/aktualizację wniosku uzupełniający informację o sposobie połączenia systemu operatora z systemem PLI CBD.
  1. Instrukcja-opis konfiguracji połączeń sieciowych PLI CBD  - Opis konfiguracji połączeń sieciowych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a PLI CBD.
  2. Wniosek - uzupełnienie/aktualizacja danych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego podłączonego do PLI CBD.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Cieciera
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.03.2015 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2020 14:14