Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2021 r.

Informacja zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu i terminów obsługi petycji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Petycje były rozpatrywane i obsługiwane w trybie przepisów ustawy o petycjach[1].

Art. 14 tej ustawy wskazuje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie przygotowuje zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.06.2022 13:09