Petycja dotycząca deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

23 września 2020 r. wpłynęła petycja dotycząca deklaracji udziału w konsultacjach publicznych.

21 października 2020 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując że w przypadku, w którym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako organ nieposiadający inicjatywy legislacyjnej, zostanie upoważniony, na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), przez właściwego ministra w szczególności do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, weźmie pod uwagę (stosownie do brzmienia § 36 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Ministrów) przekazanie tego projektu Organizacji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Beata Mielińska-Lasota
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.10.2020 14:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020 16:52