Opłaty za badania wyrobów niezgodnych z wymaganiami

I. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot gospodarczy, który wprowadził wyrób do obrotu lub oddał go do użytku.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Opłaty ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z badaniami wyrobu.

II. W przypadku stwierdzenia, że produkt związany z energią nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie informacyjnej produktu, opłaty związane z badaniami oraz oceną dokumentacji ponosi dostawca.

Opłaty ustala Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który poniósł koszty badań, w formie decyzji, od której można się odwołać.

Opłaty ustala się na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami produktu związanego z energią oraz oceną jego dokumentacji.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.03.2020 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2020 09:26