Tablice Numerów Kierowania Alarmowego (NKA)

Aktualizacja wykazu lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań na numery alarmowe 112, 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

W celu właściwego wypełnienia przez operatorów obowiązków wynikających z zapisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego sporządzony jest dla wszystkich powiatów wykaz lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań na numery alarmowe: 112 dla wywołań z sieci stacjonarnych, 112 dla wywołań z sieci ruchomych, 112 dla wywołań eCall, 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

Tablice NKA (wykazy lokalizacji służb):

112 - numer alarmowy:

984 - pogotowie rzeczne (Tab. 1 i Tab. 2

985 - ratownictwo morskie i górskie (Tab. 1 i Tab. 2)

986 - straż miejska (Tab. 1 i Tab. 2)

987 - numer informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego (Tab. 1 i Tab. 2)

991 - pogotowie elektrowni (Tab. 1 i Tab. 2)

992 - pogotowie gazowni (Tab. 1 i Tab. 2)

993 - pogotowie ciepłowni (Tab. 1 i Tab. 2)

994 - pogotowie wodociągów (Tab. 1 i Tab. 2)

995 – Komendant Główny Policji – system Child Alert (Tab. 1 i Tab. 2)

996 - Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Tab. 1 i Tab. 2)

997 - Policja (Tab. 1 i Tab. 2)

998 - Państwowa Straż Pożarna (Tab. 1 i Tab. 2)

999 - pogotowie ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego (Tab. 1 i Tab. 2)

Ponadto aktualne wykazy lokalizacji służb znajdują się w plikach załączonych do tej informacji.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń określa w szczególności m.in. zasady kierowania ruchu dla numeracji służącej realizacji wywołań do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy i numeru alarmowego 112 oraz format Numeru Kierowania Alarmowego (NKA).

W niektórych powiatach ruch na stanowiska numerów alarmowych nie jest obsługiwany przez Orange Polska S.A. (Orange), lecz przez innych operatorów. Dla przykładu w w Warszawie ruch do stanowisk 994 jest obsługiwany przez spółkę Netia S.A.

Zadaniem dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych jest właściwe kierowanie połączeń ze swojej sieci (z obszaru gmin podanych w wykazach dla danego powiatu) do stanowisk obsługi numerów alarmowych oraz przyjmowanie ruchu na numery alarmowe z tego powiatu od innych operatorów (Orange lub jak w podanym przykładzie – Netia S.A. ), którzy w sygnalizacji SS7 (ew. R2) są obowiązani do przesyłania wywołań do numerów alarmowych w formacie numeru NKA w postaci, odpowiednio dla przytoczonego przykładu:

  • Warszawa - 22 + „C" + 650 + 994

Operatorzy sieci stacjonarnych i ruchomych powinni kierować ruch na numery 112, 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999 zgodnie z powyższym oraz zgodnie z wykazami lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań alarmowych. Kierowanie ruchu na numer 112 odbywa się z wykorzystaniem odrębnych wykazów lokalizacji służb dla wywołań z sieci stacjonarnych, sieci ruchomych oraz wywołań eCall.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Piotr Stępiński
Data publikacji: 27.11.2017 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2020 08:40