Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Tablice Numerów Kierowania Alarmowego (NKA)

Aktualizacja wykazu lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań na numery alarmowe 112, 984, 985, 986, 987, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

W celu właściwego wypełnienia przez operatorów obowiązków wynikających z zapisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego sporządzony jest dla wszystkich powiatów wykaz lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań na numery alarmowe: 112 dla wywołań z sieci stacjonarnych, 112 dla wywołań z sieci ruchomych, 112 dla wywołań eCall, 984, 985, 986, 987, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

Tablice NKA (wykazy lokalizacji służb):

112 - numer alarmowy:

984 - pogotowie rzeczne (Tab. 1 i Tab. 2

985 - ratownictwo morskie i górskie (Tab. 1 i Tab. 2)

986 - straż miejska (Tab. 1 i Tab. 2)

987 - numer informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego (Tab. 1 i Tab. 2)

989 - numer telefonicznej informacji Narodowego Funduszu Zdrowia (Tab. 1 i Tab.2)

991 - pogotowie elektrowni (Tab. 1 i Tab. 2)

992 - pogotowie gazowni (Tab. 1 i Tab. 2)

993 - pogotowie ciepłowni (Tab. 1 i Tab. 2)

994 - pogotowie wodociągów (Tab. 1 i Tab. 2)

995 – Komendant Główny Policji – system Child Alert (Tab. 1 i Tab. 2)

996 - Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Tab. 1 i Tab. 2)

997 - Policja (Tab. 1 i Tab. 2)

998 - Państwowa Straż Pożarna (Tab. 1 i Tab. 2)

999 - pogotowie ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego (Tab. 1 i Tab. 2)

Ponadto aktualne wykazy lokalizacji służb znajdują się w plikach załączonych do tej informacji.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń określa w szczególności m.in. zasady kierowania ruchu dla numeracji służącej realizacji wywołań do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy i numeru alarmowego 112 oraz format Numeru Kierowania Alarmowego (NKA).

W niektórych powiatach ruch na stanowiska numerów alarmowych nie jest obsługiwany przez Orange Polska S.A. (Orange), lecz przez innych operatorów. Dla przykładu w w Warszawie ruch do stanowisk 994 jest obsługiwany przez spółkę Netia S.A.

Zadaniem dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych jest właściwe kierowanie połączeń ze swojej sieci (z obszaru gmin podanych w wykazach dla danego powiatu) do stanowisk obsługi numerów alarmowych oraz przyjmowanie ruchu na numery alarmowe z tego powiatu od innych operatorów (Orange lub jak w podanym przykładzie – Netia S.A. ), którzy w sygnalizacji SS7 (ew. R2) są obowiązani do przesyłania wywołań do numerów alarmowych w formacie numeru NKA w postaci, odpowiednio dla przytoczonego przykładu:

  • Warszawa - 22 + „C" + 650 + 994

Operatorzy sieci stacjonarnych i ruchomych powinni kierować ruch na numery 112, 984, 985, 986, 987, 989, 991, 992, 993, 994, 996, 997, 998, 999 zgodnie z powyższym oraz zgodnie z wykazami lokalizacji służb przewidzianych do obsługi wywołań alarmowych. Kierowanie ruchu na numer 112 odbywa się z wykorzystaniem odrębnych wykazów lokalizacji służb dla wywołań z sieci stacjonarnych, sieci ruchomych oraz wywołań eCall.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Zespół Gospodarki Numeracją
Data publikacji: 27.11.2017 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2022 09:46