Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.09.2023 10:19 Radosław Białek modyfikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Bydgoszczy
Kategoria: Majątek ruchomy UKE
01.09.2023 10:10 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Bydgoszczy
Kategoria: Majątek ruchomy UKE