Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.10.2021 14:00 Wojciech Gunia modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
06.09.2021 10:04 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:56 Mariusz Krupa modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:56 Monika Bednarska modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:56 Monika Bednarska modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:47 Mariusz Krupa modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:47 Mariusz Krupa modyfikacja Dokument: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam
13.08.2021 15:46 Mariusz Krupa publikacja Dokument: www
Kategoria: Wnioski o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebam