Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.08.2021 09:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego znak: GG.6821.32.2020
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji