Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.05.2021 15:33 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
07.05.2021 15:33 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
07.05.2021 15:31 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
07.05.2021 15:31 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
07.05.2021 15:25 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji