Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynku MTR

21 października 2021 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji regulacyjnych dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (sieciach telefonii komórkowej) Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o. oraz Aero2 sp. z o.o.

16 listopada 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zaakceptowała bez uwag notyfikowane projekty decyzji dotyczące powyższych rynków właściwych.

W związku z powyższym 22 listopada 2021 r. Prezes UKE przekazał projekty rozstrzygnięć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zajęcia stanowiska w trybie art. 106 § 1 kpa.

Projekty rozstrzygnięć uwzględniają wyniki postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 24.11.2021 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2021 09:30