Wyniki postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynku MTR

21 października 2021 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji regulacyjnych dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (sieciach telefonii komórkowej) Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o. oraz Aero2 sp. z o.o.

16 listopada 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zaakceptowała bez uwag notyfikowane projekty decyzji dotyczące powyższych rynków właściwych.

W związku z powyższym 22 listopada 2021 r. Prezes UKE przekazał projekty rozstrzygnięć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zajęcia stanowiska w trybie art. 106 § 1 kpa.

Projekty rozstrzygnięć uwzględniają wyniki postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 24.11.2021 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2021 09:30