Wyniki ponownych konsultacji projektu decyzji dla Skyware w Rzeszowie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Antoniego Gromskiego 10 i 12 w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 24 lutego 2021 r. – 26 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 12 marca 2021 r.

Stanowisko zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej. 
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.04.2021 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021 09:59