Ponowne konsultacje projektu decyzji dla Skyware w Rzeszowie

24 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Antoniego Gromskiego 10 i 12 w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,
2)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania w technologii FTTH instalacji telekomunikacyjnych oraz umorzenie w zakresie dostępu do nieruchomości i budynków w zakresie nieodpłatnego korzystania z istniejących przyłączy telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych i punktów styku w budynkach.

Prezes UKE przeprowadził już postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. Jednakże w wyniku konsultacji nastąpiła konieczność zmiany kwalifikacji prowadzonego postępowania oraz konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6171.27.2021 (dotychczasowa sygn. sprawy: DR.WIT.6080.2.2019)”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 24.02.2021 09:05