Wyniki konsultacji projektu decyzji ws. odmowy ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynku dla Krypton-Telesystemy

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynku znajdujących się w Krakowie przy Placu Szczepańskim 8 dla Romana Gruszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krypton – Telesystemy Roman Gruszczyński.

W dniach 7 października 2020 r. – 6 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 października 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.11.2020 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2020 13:48