Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Voice Net S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie wchodzących w skład zasobu Spółdzielni ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 

W dniach 8 marca 2021 r. – 7 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 12 marca 2021 r.

 

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 15.04.2021 11:10